la Vertadera Llei, de Dogen, en el marc del concurs públic per a la concessió de subvencions a persones físiques i enti- MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX358 Sumari sintètic> tats privades sense finalitat de lucre, per a activitats literàries corresponents a l’any 2005, interposat pel senyor Josep Ramon Costa i Orò. 2. Contra l’Acord de la Junta de Govern de la Institució de les Lletres Catalanes, d’11 de maig de 2005, de denegació d’una sol·licitud de subvenció per a la tra- ducció al català de Metapsychologische Schriften, de Sigmund Freud, en el marc del concurs públic per a la concessió de subvencions a persones físiques i enti- tats privades sense finalitat de lucre, per a activitats literàries corresponents a l’any 2005, interposat pel senyor Antoni Vicens Lorente. Funció Pública 1. Contra la Resolució de la directora de serveis de Cultura, de 29 de novembre de 2004, d’adscripció del lloc de treball del senyor Ernesto Rubio Revenga a la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural, interposat pel mateix. 2. Contra la Resolució de la secretària general de Cultura, de 22 d’abril de 2005, de denegació de la modificació de l’horari del lloc de treball de normal a espe- cial, interposat per la senyora Amàlia Marcos García. 3. Contra la Resolució de la secretària general de Cultura, d’1 de febrer de 2005, d’adscripció del lloc de treball del senyor Ernesto Rubio Revenga a l’Institut Català de les Indústries Culturals, interposat pel mateix. 4. Contra la CLT/2556/2005, de 29 d’agost, del director de l’Institut Català de les Indústries Culturals, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per a la provisió de deu places de personal laboral fix a l’Institut Català de les Indústries Culturals, interposat per la FSP-UGT de Catalunya. 1.2. Recursos contenciosos administratius interposats Patrimoni Cultural 1. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 13 de desembre de 2004, de declaració de lesivitat per a l’interès públic de l’Acord de 6 de maig de 2003 de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona que va aprovar l’a- vantprojecte d’obres de construcció de quatre habitatges unifamiliars entre mit- geres a la Plaça del Castell, 5 de Peratallada, interposat per l’Ajuntament de Forallac. 2. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 29 de desembre de 2004, desestimatòria dels recursos d’alçada contra l’Acord de la Comissió territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 6 de maig de 2004, i contra la resolució del director general del patrimoni Cultural, de 9 de juny de 2004, en relació amb les obres de construcció de cambres sanitàries de la Torre del Baró, a la Selva del Camp, interposat per Torrent d’en Bartra, SL, 3. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 31 de març de 2005, desestimatòria del recurs d’alçada contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, d’1 de juny de 2004, en relació amb el projecte de la casa Dalmau, de Cadaqués, interposat per Panimar Inmobiliaria y Servicios Integrales de la Construcción, SL. 4. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 13 d’abril de 2005. deses- timatòria del recurs d’alçada contra la Resolució del Director General del Patrimoni Cultural, de 27 de desembre de 2004, que ordena la paralització de les obres de la Torre de Taialà a Sant Gregori (Gironès), interposat pel senyor Agustí Llorens i Serrat. 5. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 9 de setembre de 2005, desestimatòria del recurs d’alçada contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 3 de març de 2005, en relació amb la 359 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX Sumari sintètic> sol·licitud d’instal·lació d’un ascensor i la realització d’obres a l’escala de l’im- moble situat al carrer Baixada de la Peixateria, 21 de Tarragona, interposat per Cavallers-2001, SL. 6. Contra la desestimació del recurs d’alçada contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de 5 de febrer de 2004, en relació amb el projecte de pla especial sobre el polígon d’actuació 19 a la “Pineda d’en Gori”, a Palamós, interposat per Immobiliària Pont del Príncep SL i Grup Preyco 44, SA. 7. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 18 de juliol de 2005, desestimatòria del recurs d’alçada contra l’Acord de la Comissió del Patrimoni Cultural de Barcelona, de 4 de febrer de 2005, que aprovava l’enderroc dels edi- ficis del Sector de Can Doro i nova plaça de l’Ajuntament, en el terme munici- pal d’Argentona, interposat per la Plataforma en defensa del centre històric d’Argentona 8. Contra l’Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, de 6 de juny de 2005, de denegació del projecte d’ampliació d’un garatge al carrer d’en Vas, 8 de Peratallada, interposat per l’Ajuntament de Forallac. 9. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 30 de juny de 2004, d’in- coació de procediment de declaració de lesivitat per a l’interès públic de l’Acord de 6 de maig de 2003 de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona que va aprovar l’avantprojecte d’obres de construcció de quatre habitat- ges unifamiliars entre mitgeres de la Plaça del Castell núm. 5 de Peratallada. 10. Contra l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 3 de maig de 2005, que desestima el recurs de reposició interposat pel senyor Ramon Puig i Pujol i la senyora Maria Ballús Berenguer contra l’Acord de delimitació de l’en- torn de protecció de l’església de Sant Quirze de Pedret, a Cercs. Biblioteca de Catalunya 1. Contra la Resolució de la consellera de Cultura, de 24 de maig de 2005, desestimatòria del requeriment previ presentat per l’Ajuntament de Palafrugell contra la Resolució de la directora de la Biblioteca de Catalunya de 14 de març de 2005, en relació amb la reclamació del Llibre dels Privilegis de Palafrugell. Funció Pública 1. Contra el Decret 478/2004, de 28 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura, interposat per la Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya –CATAC-. 2. Contra l’adscripció del lloc de treball a la Direcció General de Promoció Cultural, interposat pel senyor Rafael Bernabeu Rupérez. 1. En matèria de reclamació per quantitat, presentada pels senyors Xavier Galindo Requena, Luis Albañil Rios i Xavier Granel Carreto, davant el Jutjat Social 16 de Barcelona. 2. En matèria de reclamació per reconeixement de drets laborals, presentada pel senyor Roger Costa Solé i pel senyor Manel Català Viudez, davant el Jutjat Social 26 de Barcelona. 3. En matèria de reclamació per acomiadament improcedent, presentat per la senyora Antonia Pizarro Arévalo davant el Jutjat Social 1 de Tarragona. 4. En matèria de reclamació per conflicte col·lectiu, presentada per la senyora Joana Raja Rigall davant el Jutjat Social 7 de Barcelona. 5. En matèria de reclamació per resolució indeguda de contracte de jubilació, presentada per la senyora Otilia Gaspar de Fuentes davant el Jutjat Social 19 de Barcelona. 2. Demandes laborals MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX360 Sumari sintètic> Secretaria General 1. Sentència de 15 de setembre de 2005, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, que desestima el recurs interposat per Plaza 2001, S.L., contra la Resolució de l’Ajuntament de Tarragona, de 27 de març de 2001, sobre llicències d’obres, actuant coma part codemandada el Departament de Cultura 1. Sentència de 13 de gener de 2005, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual s’estima el recurs interposat per la senyora Patrícia Font Vicente, relatiu a una reclamació per acomiadament improcedent. 3. Sentències dictades en procediments contenciosos administratius 4. Sentències dictades en procediments laborals 361 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX Sumari sintètic> - Càntir modernista. Principis s. XX. Terrissa negra. La Bisbal d’Empordà. Núm. de reg.: 250.174 per a l’exposició temporal “Càntirs modernistes” (Museu del Càntir. Argentona. 16 abril 2005 - abril 2006). - Santiago Rusiñol. Entrada al cementiri de Sòller a la nit. 1896. Oli/tela. Núm. de reg.: 250278 per a l’exposició temporal “Luz de gas. La noche en la pintura española 1880-1929” (Fundación MAPFRE. Madrid. 10 novembre 2005-15 gener 2006). - Joan Massanet. Tòtem. 1962. Pedra i fusta. Núm. de reg. 131973. “Joan Massanet o el Espectro de las Cosas” (Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid 24 de maig-29 d’agost). - Pedra de terme. Segle XV. Pedra. Núm. de reg.: 11452; Crist. Segles XII-XII. Coure. Monestir de Sant Miquel de Cruïlles. Núm. de reg.: MDG10 per a l’expo- sició temporal “El crist romànic a les terres de Girona” (Fontana d’Or. Girona. 3-26 de juny). - 10 pintures i un dibuix de Prudenci Bertrana. Núm. de reg: 251501, 251503, 251505, 251508, 251510, 251511, 251513, 251515, 251517, 251518, 251730; un pastel de Josep Aguilera Núm. de reg: 250236. Per a l’exposició temporal “Crònica dels 30. Girona, Oci, Esport i Cultura” (Sala d’exposicions “la Caixa”. Girona. 14 setembre 2005 - 15 gener 2006) - Narcís Comadira, s/t. 2003. Guaix/cartró. Núm. de reg.: 132770 per a l’exposi- ció temporal “Paisatge Faust” (Museu d’Història de la Ciutat. Sant Feliu de Guíxols. 20 juliol - 15 agost 2005). - Fragment de sarcòfag paleocristià. Segle IV. Marbre. Núm. de reg.: 131502 per a l’exposició temporal “Festa de trobadors” (Castelló d’Empúries. 10 i 11 de setembre 2005). - Benet Mercadé. Colom a la Ràbida. 1858. Oli/tela. Núm. de reg. 130761 per a l’exposició temporal “Colom i la cultura Taina”, (Girona. Fundació Caixa Girona 1- 12-2005 / Segovia. Torreón de Lozoya. 26-1/10-4 2006). L’Associació Catalana per a l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR) ha dipositat 12 pintures de diferents artistes: - Mònica Aymerich Martínez, Tot net i polit. 2005 - Clara Baquelaine, Torroella de Montgrí i els arrossars de Pals. 2005 - Roser Balló, Tots mengem fruita, 2005 - Montserrat Bosch Aragó, El començament d’una ruta. 2005 - Ernest Dalmau i Coromines, La terra, font de la vida. 2005 - Carles García Surós, Tot sopant fem amics. 2005 - Mercè Huerta, Ja sé llegir català. 2005 - Isaac d’Aiguaviva, Els espaguetis, un fil que ens uneix a tots. 2005 - Montserrat Peiró Font, Banc de peixos. 2005 - Mariona Puigbaldoyra, Tercers, quilos, talls... 2005 - Meritxell Ramos Balló, Els diners per comprar i vendre. 2005 - Cristina Simón Pascual, Maremagnum. 2005 - Taula de Sant Pere, sala 8. Restauració puntual. - Arabesc, sala 10. Restauració puntual. - Càntir modernista. Intervenció per exposició temporal al Museu del Càntir d’Argentona. - “Tòtem”, Masanet. Intervenció per exposició temporal al Reina Sofia de Madrid. - 3 quadres de Prudenci Bertrana. Intervenció per exposició temporal “Crònica dels 30. Girona, Oci Esport i Cultura”. Fundació la Caixa. DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL Subdirecció General del Patrimoni Cultural 1. Préstecs del Museu d’Art de Girona per a exposicions temporals 2. Dipòsits d’obres d’art al Museu d’Art de Girona 3. Actuacions de restauració de peces del Museu d’Art de Girona MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX362 Sumari sintètic> - Aquarel·la de Ramon Reig. Canvis de materials de conservació. - “Catedral de Colonia”, Christo. Peça mes d’agost. - Escultura Margerithina de Miquel Blay. Peça mes d’octubre. - Talla Mare de Déu d’Ullà, neteja i desinfecció. - “Cemetiri vell dels frares de la Bisbal” Intervenció per sortida temporal “Luz de gas” a la Fundación Maphre Vida de Madrid. - “Mercat de Girona” Aguilera. Canvi de materials d’emmarcatge. - Retaule de Sant Feliu, Taula de l’Epifania. Intervenció per l’exposició temporal - “L’esplendor de la ruïna” a la Casa Milà de Barcelona. - Restauració del retaule de Santa Cristina de Corçà del mestre d’Olot. A càrrec del Centre de restauracions Mobles de la Generalitat de Catalunya. - Restauració del timpà anònim de marbre, atribuïble al Renaixement. A càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. - Manteniment de les tècniques de la taula d’olors de la sala 8. - Desconegut, Paisatge amb casa i figures, núm. de reg. 134.655. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Natura morta, núm. de reg. 134.656. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Retrat Masculí, núm. de reg. 134.657. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Paisatge amb casa i llac, núm. de reg. 134.658. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Retrat de nena, núm. de reg. 134.659. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Retrat de dona, núm. de reg. 134.660. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Paisatge amb casa, núm. de reg. 134.661. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Calavera, núm. de reg. 134.662. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Retrat de dona, núm. de reg. 134.663. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. - Desconegut, Paisatge bucòlic amb caçadors, núm. de reg. 134.660. Escola de Restauració de la Generalitat de Catalunya. Pintura sobre tela - Aplicació mural. Oli. Figura de gos. Segle XIX. 129 x 117,5 cm. Palau Moja, Barcelona. - Quadre. Sant Àngel amb inscripció «St. Angelus». Segle XVIII. 102,2 x 77 cm. Museu Comarcal de Manresa (Bages). - Dos quadres pintats a l’oli de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. - Un quadre i tres tondos, pintats a l’oli, del Foment Vilanoví, Vilanova i la Geltrú (Garraf). - Quadre. Oli. Inscripció angle inferior esquerre: “mvger d. Felipe II”. Segle XVIII. 206 x 109 cm. Fons de l’Ajuntament de Cervera. Museu Comarcal de Cervera (Segarra). - Quadre. Oli. Fugida a Egipte. Escola de Sarinyena, principis segle XVII. 391 x 332 cm. Església parroquial de Sant Lluc, Ulldecona (Montsià). - Sis quadres pintats a l’oli de Marià Colomer (1806), procedents del cambril dels sants màrtirs de l’església parroquial de Sant Fruitós de Castellterçol (Vallès Oriental). Museu de Granollers (Vallès Oriental). 4. Actuacions i estudis de conservació- restauració fets pel Centre de Restauració de Béns Mobles 363 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX Sumari sintètic> - Quadre. Sant Andreu apòstol. Autor desconegut. Segle XVII. 101 x 81,5 cm. Museu Diocesà de Tarragona. - Quadre. Oli. Sant Pau. Atribuït a Antoni Viladomat, 1728. 216,4 x 168,3 cm. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. - Quatre quadres pintats a l’oli, del Museu Comarcal de Manresa (Bages). - Set quadres pintats a l’oli de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona. - Quadre. Visita del futur rei Alfons XII a la llar de sant Josep. Segle XIX. 176,5 x 275 cm. Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, Lleida (Segrià). - Dos quadres pintats a l’oli. Retrat de Felip I, i Retrat de Felip IIII. Segle XVIII. 210 x 110 cm cadascun. Fons de l’Ajuntament de Cervera. Museu Comarcal de Cervera. Casa Museu Duran i Sanpere, Cervera (Segarra). - Quinze quadres pintats a l’oli. Biblioteca de Catalunya. Arxiu Joan Maragall, Barcelona. In situ. Pintura sobre fusta - Taula del retaule del Conestable. Tremp. Calvari. 203 x 168 cm. Jaume Huguet, 1464–1465. Capella de Santa Àgata, Barcelona. - Cinc retaules i set taules del Museu Diocesà de Tarragona. - Una taula i sis fragments d’un decorat de Setmana Santa de l’Església parro- quial de Sant Miquel, Tartareu (Noguera). - Dues taules del Museu Comarcal de Manresa (Bages). - Compartiment central de l’antic retaule de la Casa del Consell de Tortosa. La Verge dels Procuradors. Joan Desi (o Dessí), 1599. 138,5 x 85,4 cm. IMACT Patrimoni. Ajuntament de Tortosa (Baix Ebre). - Retaule de Santa Cristina de Corçà. Tremp d’ou. Mestre d’Olot. Segona meitat segle XV. 264 x 185 cm. Museu d’Art de Girona. - Taula. Oli. Mare de Déu de la Faixa. Atribuït a Bernardo Martínez del Barranco, ca. 1775. 125 x 81 cm. Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (Segrià). - Taula. Oli. Paisatge amb escena costumista, de Ricard Brugada, 1882 . 44,2 x 51,5 cm. Biblioteca de Catalunya. Arxiu Joan Maragall. Barcelona. In situ. - Basament del retaule de Santa Maria. Oli i tremp. Antoni Barnoya. Segle XVII. Santuari de la Mare de Déu del Coll, Osor (La Selva). In situ. Pintura mural - Tremp de cola sobre guix. Motius religiosos. Època barroca. Església de Nostra Senyora del Prat, Figuerola d’Orcau (Pallars Jussà). In situ. - Fresc i pintura a la calç. Cortinatges. Segle XI. Església de Sant Pere, Llorà (Gironès). In situ. - Tremp de cola sobre guix. Vida de sant Climent. Església de Sant Climent, Talltorta (Cerdanya). In situ. - Tremp de cola sobre guix. Santíssima Trinitat. 1747. Monestir de Santa Maria, Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). In situ. - Tècnica mixta sobre guix. Arquitectura fingida. Segle XX. Església parroquial de Sant Cebrià, Valldoreix (Vallès Occidental). In situ. - Motius ornamentals. Època barroca. Capella de la Immaculada. Catedral de Tarragona, Tarragona. In situ. - Tremp sobre guix. Motius ornamentals. Mitjan segle XIX. Saló daurat. Palau de la Generalitat, Barcelona. In situ. - Tremp. Motius ornamentals. Segles XVI–XVIII. Antiga farmàcia de Peralada (Alt Empordà). Estudi. - Esgrafiat sobre la capa d’arrebossat. Motius ornamentals. Església parroquial de MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX364 Sumari sintètic> Santa Coloma, Fitor (Baix Empordà). Estudi. - Fresc. Visió de sant Joan i sant Mateu. Darrer quart del segle XII. Església de Sant Pau, Fontclara (Baix Empordà). Estudi. - Escenes de la Passió de Crist. Joan Carles Panyó, 1801. Capella sud del creuer. Església de Sant Martí, L’Armentera (Alt Empordà). Estudi. - Tremp de cola sobre guix. Nau i absis. Segle XVIII. Capella del Pilar, Girona (Gironès). Estudi. - Església de Santa Maria, Vilanova de la Sal (Noguera). Estudi. No s’han trobat indicis de pintura. - Ermita de Sant Urbà, Santa Linya (Noguera). Estudi. No s’han trobat indicis de pintura. - Tremp sobre guix. Immaculada Concepció i lletanies. Època barroca, 1747. Monestir de Santa Maria, Gerri de la Sal (Pallars Sobirà). Estudi. - Estudis de conservació–restauració a la Pontifícia i Reial Acadèmia Mariana, Lleida (Segrià): Lucernari de l’oratori de la Verge Blanca, capella de la Verge Blanca, 1871, i paranimf. Època modernista. Estudi. - Tremp sobre guix. Motius ornamentals i figures de sants. Segle XIX. Església de Sant Martí del Castellar, Quart (Gironès). Estudi. - Tremp. Martiri de sant Quirc i santa Julita; Romeria a l’església de Sant Quirc; i resta decoracions ornamentals. Finals segle XIX–principis segle XX. Església de Sant Quirze, Rabós (Alt Empordà). Estudi. - Pintura a la calç. Pantocràtor, apostolat i ornamentació. Segle XIII. Església de Sant Miquel, Moror (Pallars Jussà). Estudi. - Oli. Paisatge florit amb àngels. Mugüerza Pizzi, setembre de 1955. Cambril de la Verge, Església de Santa Maria, Ullà (Alt Empordà). Estudi. Escultura - Nou talles de fusta del Museu Diocesà de Tarragona, tres d’elles procedents de la capella de sant Joan de la catedral de Tarragona. - Talla de fusta. Reproducció de l’escultura original de la Mare de Déu de Montserrat. Jaume Satorras Capell, primera meitat segle XX. Capella de la Verge de Montserrat, catedral de Tarragona. - Talla de fusta. Immaculada Concepció. Escola catalana. Segle XVIII. 56 x 21,4 x 17,3 cm. Palau Moja, Barcelona. - Talla de fusta. Oli. Sant Jaume. Segles XIV–XV. 133 x 38 x 23 cm. Església de Santa Maria, Arties (Vall d’Aran). - Tres relleus i un retaule del Museu Comarcal de Manresa (Bages). - Estuc de guix amb full de plata i ànima de ferro. Sant Jordi amb escut i llança. Segle XX. 62,5 x 23 x 27,6 cm. Reproducció de l’escultura original conservada al tresor de la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Barcelona. - Talla de fusta. 6 mènsules. 30 x 19 x 50 cm aprox. cadascuna. Segles XV–XVI. Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (Segrià). - Talla de fusta. Verge Immaculada. Frederic Marès. Segle XX. Església parroquial de Santa Maria, Portbou (Alt Empordà). In situ. - Talles de fusta Santa Júlia, sant Joan i santa Eulàlia i pintura mural. Talla: Benet Baró. Daurador: Francesc Sabater. Segle XVII. Capella de Sant Joan, Catedral de Tarragona (Tarragonès). In situ. - Fusta i guix policromat a l’oli. Retaule de sant Mateu. 1880 (escultures de fusta) i segle XX (escultures de guix). Església parroquial de Sant Mateu, Montnegre, Quart (Gironès). In situ. - Tècnica mixta d’oli i tremp. Retaule de Santa Agnès. Jaume Roig, 1681. Església parroquial de Santa Agnès, Santa Agnès de Malanyanes (Vallès 365 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX Sumari sintètic> Oriental). In situ. - Talla de pedra. Mare de Déu del Miracle. 59 x 20,1 x 14 cm. Principis segle XVI. Església de Santa Maria del Miracle, Balaguer (Noguera). In situ. - Pedra de Girona tallada. 26 làpides funeràries amb inscripcions hebrees. Segles XII–XV. Procedència: Cementiri Jueu. Localització: Centre Bonastruç ça Porta. Museu d’Història dels Jueus, Girona (Gironès). Estudi. - Pedra tallada. Portalada. Segle XII. Església de Sant Julià (antic hospital de Sant Julià), Besalú (Garrotxa). Estudi. - Pissarra tallada. Retaule de la Verge del Bon Any. 1625. Monestir de Sant Quirc de Colera, Rabós (Alt Empordà). Estudi. - Pedra tallada. Claustre. Segle XI. Antiga canònica de Santa Maria, Castell de Mur (Pallars Jussà). Estudi. Materials diversos - Dues creus processionals de plata atribuïdes a tallers de Barcelona, del Museu Episcopal de Vic, Vic. - Aplic decoratiu amb forma de canelobre. Fusta policromada. Segles XIX–XX. 74,5 x 23,5 x 16,2 cm. Palau Moja, Barcelona. - Porta de doble fulla. Fusta i ferro. 214 x 73 cm c/u. Època romànica. Església parroquial de Sant Martí, la Corriu (Solsonès). - Dues peces d’orfebreria del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal (Segrià). - Dues taules de laca xinesa i fusta amb incrustacions d’ivori. 121,1 x 54,3 cm. cadascuna. Escenes camperoles. Segle XIX. Biblioteca de Catalunya. Arxiu Joan Maragall. Barcelona. In situ. Material d’arxiu i gràfic - Traça per a un retaule. Pere Sunyer. Segle XIX. 80 x 49 cm. Museu Comarcal de Manresa (Bages). - Dos quadres de les dependències de la casa–arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya. Arxiu Joan Maragall, Barcelona. In situ. Material arqueològic - Catorze peces de material lític i metàl·lic, principalment, provinents de les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Museu de Terrassa (Vallès Occidental). - Set peces de bronze, d’època ibèrica (segles II–I aC), procedents del jaciment de Mas Notari–Casa Bona, Vilanova i la Geltrú (Garraf), Barcelona (Barcelonès). - Deu peces del Museu Local Arqueològic, Artesa de Lleida (Segrià). - Placa de marbre amb inscripció llatina. Època tardoromana. 7 x 10 x 2 cm. Procedent del sector Vilalba, La Roca del Vallès (Vallès Oriental). - Vint-i-una peces de ceràmica i una d’os, procedents de l’hipogeu calcolític del jaciment del carrer París, Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Calcolític o edat del coure, 2500 aC. - 29 peces de material lític i metàl·lic, del segle XV, del Museu d’Història de Catalunya, Barcelona (Barcelonès). - Ceràmica. Vas. Neolític mitjà. 26 cm x Ø boca 30 cm x Ø peu 12 cm. Jaciment Serrat de les Tombes, Pla de Torneula, Capolat (Berguedà). - 24 peces procedents del poblat ibèric Puig Castellar. Museu Torre Balldovina, Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Material tèxtil - Brodat de llana sobre sarja de lli. Tapís de la Creació. Finals segle XI–principis segle XII. 345 x 455 cm. Tresor de la Catedral de Girona, Girona (Gironès). Estudi. MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX366 Sumari sintètic> Amb asterisc s’assenyalen els Béns Culturals d’Interès Nacional Municipi Comarca Monument Serveis Territorials de Barcelona Aiguafreda Vallès Oriental Esgl. Sant Martí d’Aiguafreda de Dalt Ametlla del Vallès Vallès Oriental Actuacions Arenys de Mar Maresme Escola Sert Argentona Maresme *Can Cabanyes Argentona Maresme *Casa Puig i Cadafalch. Entorn Badalona Barcelonès Actuacions Balsareny Bages Santa Margarida d’Alou Barberà del Vallès Barcelonès Actuacions Barcelona Barcelonès *Casa Bloc Barcelona Barcelonès *Casa Figueres-Bellesguard Barcelona Barcelonès *Casa Tosquella Barcelona Barcelonès *Catedral Barcelona Barcelonès 22@ Barcelona Barcelonès Av. Portal de l’Àngel, 20-22 Barcelona Barcelonès Can Felipa Barcelona Barcelonès *Fossar de les Moreres, rètol Barcelona Barcelonès Hospital Clergues Malalts de S. Sever Barcelona Barcelonès Passeig de Gràcia, 82 Barcelona Barcelonès Poble Nou Barcelona Barcelonès *Sagrada Família Berga Berguedà *Torre de la Petita Calella Maresme Biblioteca Costa i Fornaguera Canet de Mar Maresme Actuacions Canet de Mar Maresme C. Alba, 7-9 Capellades Anoia Actuacions Capellades Anoia Casa Bas Capolat Berguedà Actuacions Cardona Bages Patronat Castellar de n’Hug Berguedà *Fàbrica Asland Castellbell i el Vilar Bages *Castell Castelldefels Baix Llobregat Informació consellera Castellví de la Marca Alt Penedès *Església de St. Sadurní i Castell Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Informació consellera Cunit Baix Penedès Actuacions Dosrius Maresme Actuacions Esparreguera Baix Llobregat Ateneu Esparreguera Baix Llobregat Colònia Sedó Figaró Vallès Oriental *Castell de Montmany Gavà Baix Llobregat *Castell d’Eramprunyà Gavà Baix Llobregat Visita consellera Gelida Alt Penedès *Castell de Gelida Gelida Alt Penedès Informació consellera Gironella Berguedà Església de Santa Eulàlia Gósol Berguedà Informació consellera Granollers Vallès Oriental Actuacions Igualada Anoia Cal Font Igualada Anoia La Igualadina Cotonera 5. Actuacions d’inspecció del Departament de Cultura sobre el patrimoni arquitectònic (Àrea de Planificació i Acció Territorial) 367 MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX Sumari sintètic> La Garriga Vallès Oriental Balneari Blancafort Llinars del Vallès Vallès Oriental La Miranda Malgrat de Mar Maresme *Torre del Castell Les Masies de Roda Osona *Monestir de Sant Pere de Casserres Les Masies de Roda Osona Actuacions Masnou Maresme Actuacions Masquefa Anoia Masia Can Bonastre Mataró Maresme *Basílica de Santa Maria Mediona Alt Penedès Antiga Cambra Agrària Mediona Anoia *Castell Mediona Anoia Antiga cambra agrària Moià Bages C/ Viñas, 32 Monistrol de Montserrat Bages *Monestir de Montserrat Montcada i Reixac Vallès Occidental Actuacions Montmajor Berguedà Església de Sant Salvador Olèrdola Alt Penedès *Capella Sant Sepulcre Pallejà Baix Llobregat Actuacions Parets del Vallès Vallès Oriental Actuacions La Pobla Claramunt Anoia *Castell La Pobla de Lillet Berguedà Jardins Artigues Pontons Alt Penedès Molí Vell El Prat del Llobregat Baix Llobregat La Ricarda Premià de Dalt Maresme *Mas Moles Premià de Mar Maresme Fàbrica del gas Roda de Ter Osona Actuacions Sabadell Vallès Occidental Actuacions Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat Actuacions Sant Antoni de Vilamajor Baix Llobregat Sant Julià d’Alfou Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental *Castell Sant Bartomeu del Grau Osona Masia El Pujol Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Informació consellera Sant Cebrià de Vallalta Maresme Masia Can Coris Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental *Monestir Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Col·legi Bon Salvador Sant Fruitós de Bages Bages Informació consellera Sant Quirze Safaja Vallès Oriental Clascar, Cingles de Bertí Santa Cecília de Voltregà Osona Actuacions Santa Maria de Corcó Osona Actuacions Sentmenat Vallès Occidental *Castell Sitges Garraf *C. Sant Joan, 9 Sitges Garraf *Vila Pau Barrabeig Sitges Garraf Informació consellera Santa Coloma Cervelló Baix Llobregat *Colònia Güell. Conjunt Històric Santa Coloma Cervelló Baix Llobregat *Colònia Güell. Cripta Santa Coloma Cervelló Baix Llobregat *Colònia Güell. Recinte industrial Santa Perpètua Mogoda Vallès Occidental Actuacions Subirats Alt Penedès *Torre telegrafia òptica Subirats Alt Penedès Actuacions Taradell Osona Informació consellera Terrassa Vallès Occidental Vapor Aymerich Tiana Maresme Cartoixa de Montalegre Tona Osona Edifici segle XIX MEMÒRIA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2005. - ANNEX368 Sumari sintètic> Torelló Osona Mas Puigdesalt Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Can Coll Viladecans Baix Llobregat Masia Can Sala o Can Menut Vilanova del Camí Anoia Actuacions Vilanova i la Geltrú Garraf Actuacions Vilassar de Dalt Maresme C. Almera Vilassar de Mar Maresme C/ Canonge Almera Vilobí del Penedès Alt Penedès Actuacions TOTAL: 107 actuacions, 31 actuacions en BCIN Serveis Territorials de Girona Arbúcies Selva Actuacions Besalú Garrotxa Actuacions Biure Alt Empordà Pont Breda Selva *C.H. Breda - Pla Especial Cadaqués Alt Empordà *Conjunt Històric Cadaqués Alt Empordà *Pilastres metàl·liques a l’entorn Calonge Baix Empordà Actuacions Campdevànol Ripollès Església de Sant Cristòfol Castelló d’Empúries Alt Empordà Actuacions Castelló d’Empúries Alt Empordà *Església de Santa Maria Celrà Gironès Actuacions Cornellà del Terri Pla de l’Estany Església Figueres Alt Empordà Obres Casino Menestral Vulpellac Baix Empordà *Castell Vulpellac Forallac Baix Empordà *Unitat actuació núm. 6 Vulpellac Girona Gironès Pla d’Acció Territorial Hostalric Selva Actuacions Hostalric Selva Aparcament L’Escala Alt Empordà *Alfolí de la Sal Lloret de Mar Selva *Jardins de Santa Clotilde Olot Garrotxa *Mas Ventós Olot Garrotxa Actuacions Palamós Baix Empordà Actuacions Palau-sator Baix Empordà *Habitatge c/ Mosca Palol de Revardit Alt Empordà *Castell Peralada Alt Empordà Obres plaça Garriguella Puigcerdà Actuacions Actuacions Rabós Alt Empordà *Monestir de Sant Quirze de Colera Ripoll Ripollès Actuacions Ripoll Ripollès Farga Palau Sant Feliu de Guíxols Gironès Casa de les Punxes Sant Joan Abadesses Ripollès Mirador Pont Vell Sant Martí de Llémena Gironès Església de Llorà Sant Pau de Seguríes Ripollès Variant Salt Gironès Actuacions Santa Pau Garrotxa *Conjunt Històric