Informe sense portada Àrea del Medicament 2 d'octubre de 2017 Calendari de reunions dels consells assessors i de la Comissió Farmacoterapèutica Programa d’harmonització farmacoterapèutica Període setembre – desembre 2017* Dates Òrgan consultiu Setembre 20 Consell Assessor Medicació de l’Atenció Primària i Comunitària i Especialitzada (CAMAPCE) 28 Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH) Octubre 5 Comissió Farmacoterapèutica SISCAT (CFT-SISCAT) 18 Consell Assessor Medicació de l’Atenció Primària i Comunitària i Especialitzada (CAMAPCE) 26 Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH) Novembre 2 Comissió Farmacoterapèutica SISCAT (CFT-SISCAT) 15 Consell Assessor Medicació de l’Atenció Primària i Comunitària i Especialitzada (CAMAPCE) 23 Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH) Desembre 14 Comissió Farmacoterapèutica SISCAT (CFT-SISCAT) 19 Consell Assessor de la Medicació Hospitalària (CAMH) 20 Consell Assessor Medicació de l’Atenció Primària i Comunitària i Especialitzada (CAMAPCE) *A efectes de calendari el mes d’agost no es considera efectiu