CatSalut. Instrucció 05/2009 Atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes. Decret 28/2009, de 24 de febrer 5/7 Annex I CatSalut. Instrucció 05/2009 Atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes. Decret 28/2009, de 24 de febrer 6/7 Annex II Protocol d’indicació Criteris de remissió per als metges o metgesses de capçalera o especialistes als podòlegs o podòlogues 1. Es derivaran al podòleg o podòloga les persones pacients amb diabetis que necessitin: � Valoració d’alteracions estructurals del peu i proposta de tractament ortopodològic � Peu pla � Peu buit � Dits en urpa o galindons � Artropatia de Charcot (no aguda) � Control i cura de lesions queratòtiques i unguials. � Control i tractament de lesions grau I (superficials) amb ITB> a 0.7 � Descàrregues provisionals 2. Es prioritzaran les persones pacients amb diabetis que presentin: � Signes de polineuropatia o Sensibilitat barestèsica: monofilament (- en 2 dels 3 punts explorats a cada peu) o Sensibilitat palestèsica: diapasó graduat (<4) o amb diapasó 128 Hz (abolida) � Signes de vasculopatia o ITB < 0,7 � Dèficit visual o Incapacitat per llegir textos amb lletra de la mida de 0,3 mm a una distància de 30 cm de l’ull (que, segons els nostres tipòmetres, correspon a la lletra petita dels diaris). � Amb antecedents d’amputacions i d’ulceres prèvies. � Amb onicodistròfies / onicocriptosis (ungles encarnades) � Amb dèficit de mobilitat • Capacitat de flexió : o Ulls – zona metatarsiana ≥ 65 cm o Taló – natja ≥ 15 cm 3. Pacients que No s’han de remetre al podòleg o podòloga, sinó directament al centre hospitalari de referència: � Pacients amb qualsevol tipus d’úlcera i ITB inferior a 0,7 � Úlceres profundes (afectació os o tendó) � Úlceres cròniques (>15 dies d’evolució) o amb polsos no palpables � Úlceres amb infecció o cel·lulitis CatSalut. Instrucció 05/2009 Atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes. Decret 28/2009, de 24 de febrer 7/7 Annex III Actuacions bàsiques dels podòlegs i podòlogues - General L’adhesió particular d’un podòleg o podòloga al conveni comporta el compromís de la seva col·laboració fins a la fi de l’any natural en curs. L’atenció podològica s’ha de prestar tenint en compte les indicacions mèdiques i segons el criteri professional . El termini màxim per a la prestació de l’atenció podològica serà de 10 dies des de la data de la indicació. - Primera visita El podòleg o podòloga realitzarà la primera visita amb una exploració completa d’acord amb el protocol que consta a l’annex II. Elaborarà un informe que segueixi l’esquema següent: MEAP: motiu de la visita (M), exploració (E), avaluació (A), pla de tractament (P). Preferentment, s’elaborarà en un fitxer informatitzat, que pugui ser integrat fàcilment en la història clínica que es manté al centre sanitari on s’ha fet la indicació. - Visites successives Les visites successives seran: • tractament de trastorns dèrmics; • control i efectivitat del tractament instaurat, i • educació sanitària de la persona pacient diabètica amb peu de risc (o a la persona responsable de les seves cures) pel que fa a observació de possibles lesions, cures personals, higiene, hidratació, calçat, etc.