Dissenyant per a usuaris amb dislèxia Dissenyant per a usuaris amb dislèxia Xi L dASe i Xi L dASe i Xi L dASe i Intenta... Evita... Mantenir un contrast entre el text i el fons Incloure massa informació en un sol lloc contingut literal Crear continguts curts, clars i simples Forçar els usuaris a recordar continguts de pàgines anteriors – dona'ls recordatoris i avisos Produir materials en altres formats (per exemple, àudio o vídeo) Alinear el text a l'esquerra i mantenir un disseny coherent Subratllar paraules, utilitzar cursives o escriure en majúscules NO FACIS AIXÒ Utilitzar paràgrafs llargs Utilitzar imatges i diagrames de suport al text Validar el contingut literal – utilitza autocorrector o fes suggeriments dislèxia dsile Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons d'Atribució- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Per veure una còpia d'aquesta llicència, visiteu https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca Aquest material s’ha fet a partir dels pòsters dissenyats i publicats per la Home Office Digital, Data and Technology, UK https://github.com/UKHomeOffice/posters/tree/master/accessibility/dos-donts http://web.gencat.cat/ca/inici/