Calendari de recolllida de preus a Catalunya. Salaris pagats per l'empresariat agrari - DAR. Generalitat de Catalunya SALARIS PAGATS PER L'EMPRESARI AGRARI CALENDARI DE RECOLLIDA DE PREUS CATALUNYA Mes Grup Codi Categoria laboral Unitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SALARIS 911000 Encarregats €/dia 912000 Peó especialitzat €/dia 917000 Peó no especialitzat €/dia 920700 Recol·lecció fruites i agris €/dia 920800 Recol·lecció oliva €/dia 920900 Verema €/dia 921000 Poda €/dia Font: Estadística dels Serveis Territorials i Estudis Econòmics del Gabinet Tècnic (DAR) 1 de 1 Més informació a: http://www.gencat.net/darp/c/dades/preups/preups01.htm Calendari - Salaris