Calendari de recolllida de preus a Catalunya. Preus dels productes agraris pagats pel pagès - DAR. Generalitat de Catalunya PREUS PAGATS PEL PAGÈS - PRODUCTES CALENDARI DE RECOLLIDA DE PREUS CATALUNYA Grup Subgrup Codi Producte Unitats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 702101 Sulfat amònic 21% €/100 kg 702102 Nitrosulfat amònic 26% €/100 kg 702104 Nitrat amònic càlcic 26% €/100 kg 702105 Nitrat amònic 33,5% €/100 kg 702106 Urea 46% €/100 kg 702108 Superfosfat de calci 18% (gra) €/100 kg 702111 Sulfat potàssic 50% €/100 kg 702202 D A P (fosfat diamònic) €/100 kg 702207 8/15/15 €/100 kg 702210 9/18/27 €/100 kg 702211 12/12/2024 €/100 kg 702212 12/24/8 €/100 kg 702213 15/15/15 €/100 kg 703101 Blat €/100 kg 703102 Ordi €/100 kg 703103 Civada €/100 kg 703104 Blat de moro €/100 kg 703105 Segó de blat €/100 kg 703106 Palla de Cereals €/100 kg 703107 Farina de Soia 44% €/100 kg 703110 Tortó de Gira-sol 28% €/100 kg 703112 Fenc d'Alfals €/100 kg 703113 Alfals deshidratat €/100 kg 703211 Lactoremplaçants 20% de proteïna €/100 kg 703212 Vedells cria €/100 kg 703213 Vedells cria i engreix €/100 kg 703215 Vacum carn €/100 kg 703216 Vacum llet (pinso equilibrat) €/100 kg 703221 Xais i cabrits cria €/100 kg 703222 Xais i cabrits recria i engreix €/100 kg 703223 Ovelles i cabres lactació €/100 kg 703231 Garrins €/100 kg 703232 Porcs creixement i engreix €/100 kg 703233 Truges reproductores €/100 kg Pinsos compostos Conills 703241 Conills €/100 kg 703251 Polletes cria i recria €/100 kg 703252 Gallines ponedores €/100 kg 703253 Pollastres carn €/100 kg 701101 Blat tou (categoria R-1) €/100 kg 7011011 Blat tou (categoria R-2) €/100 kg 701102 Ordi (categoria R-1) per a pinso €/100 kg 701102 Ordi (categoria R-2) per a pinso €/100 kg 701104 Blat de moro híbrid (certificat) €/100 kg 701107 Patata classe B (certificada) €/100 kg 701108 Gira-sol híbrid €/100 kg 701110 Alfals €/100 kg 701111 Ray Grass €/100 kg 701203 Olivera (plançó) €/100 kg 701204 Poma €/100 kg 701205 Pera €/100 kg 709210 Gas-oil B (assortidor) €/100 Litres 709220 Gas-oil B (venda directa) €/100 Litres Mes Fertilitzants Simples Fertilitzants Compostos ENERGIA Carburants ALIMENTS PEL BESTIAR Pinsos compostos Porcí Pinsos compostos Aviram PLANÇONS Pinsos compostos Boví Pinsos compostos Oví i cabrum LLAVORS Pinsos simples FERTILITZANTS Font: Estadística dels Serveis Territorials i Estudis Econòmics del Gabinet Tècnic (DAR) 1 de 1 Més informació a: http://www.gencat.net/darp/c/dades/preups/preups01.htm