Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)

Formació dels membres dels serveis de seguretat

Mossos d'Esquadra

Web de la Policia de la Generalitat de Catalunya

gencat blog

Espai obert a la conversa al voltant dels projectes de la Generalitat a internet

Serveis mòbils gencat

Catàleg de serveis mòbils de la Generalitat de Catalunya

Què cal fer si perdo o em roben la cartera

Us informem de tots els tràmits