Via Laietana, 2  
08003 Barcelona  
Tel. 93 552 69 80  
Fax 93 552 69 83  
http://universitatsirecerca.gencat.cat/pau

 

 

  
Annex 3.
Sol·licitud per a alumnes amb necessitats educatives especials a les  
PAU

  
 
 
Centre:  
Nom de l’alumne/a:  
Cognoms de l’alumne/a:  
DNI de l’alumne/a:
 
...........................................................................................................................................

............................................................................................................(............% SISPAP).

  
Si us plau marqueu amb una creu, si és el cas:  
 
Dèficit visual (ONCE):

Dèficit auditiu

Dificultats motores

Cadira de rodes

  
En cas de dèficit visual, indiqueu, els recursos necessaris:  
 
Màquina pèrquins

Flexo

Faristol

Examen en Braille

Ampliació exàmens

  
En el cas que es necessiti ampliació dels enunciats dels exàmens, s’ha d’especificar el tipus i

mida de la lletra:

.........................................................................................................................................................

............................................ ................................................................................................

  
Altres necessitats educatives especials:  
 
................................................................................................................... ......................................

  
.........................................................................................................................................................

  
Marqueu amb una creu, els mitjans tècnics què voleu sol·licitar:  
 
Ordinador

Taula individual i/o cadira  
Examen oral

Altres

  
.........................................................................................................................................................

  
.........................................................................................................................................................

  
Si ho creieu oportú, podeu adjuntar-nos informe explicatiu de com s’avalua a l’alumne/a.