Els aliments ecològics 

Cuida el que menges.

Menja el que et cuida.

¿Què és un aliment ecològic? 

La Producció Agroalimentària Ecològica (PAE) és un sistema

d’obtenció de productes agraris i alimentaris que posa una

cura especial en la utilització de productes i tècniques al més

naturalsi sostenibles possibles, excloent-ne aquelles que

potencialment poden afectar negativament la qualitat del

producte final o al medi ambient. 
 

      .

Qualsevol tipus d’aliment pot ser ecològic!

Destaquem:

PRÀCTIQUES 
 

     procedents de l’agricultura ecològica

     Restricció en l’ús d’antibiòtics

Destaquem:

RESULTATS   

Aliments saborosos 

      Els resultats de la recerca fins a l’actualitat, principalment en relació a fruites i hortalisses, han mostrat que els productes ecològics tendeixen a tenir un gust accentuat i plaent. 
 

Elevada qualitat organolèptica

      Atès que en producció ecològica no s’utilitzen fertilitzants ni fitosanitaris de síntesi química, és improbable que hi hagi residus en els seus productes, la qual cosa suposa una gran garantia per al consumidor.

D’aquesta manera, es protegeixen les persones i el medi. 

Aliments d’alta qualitat 

Elevada qualitat del procés productiu 
 

      Tot i que alguns estudis no detecten diferències, d’altres indiquen que els aliments produïts ecològicament contenen nivells més alts d’alguns nutrients (antioxidants, vitamina C i àcids grassos saludables). 

Aliments nutritius 

Elevada qualitat nutritiva

La llet i la carn 

      Diversos estudis mostren que tenen un contingut més elevat dàcids grassos poliinsaturats com omega 3  i àcid linoleic. 
 

Fruites i verdures 

      En el cas de les fruites i les verdures, tot i que hi ha estudis que no mostren diferències significatives, nhi ha daltres que mostren una major concentració de minerals (Ferro, Magnesi, Calci, Fòsfor i Potassi), vitamina C i alguns components antioxidants i una menor concentració de nitrats per a aquells aliments produïts de forma ecològica. 
 
 
 
 
 
 
 

La producció ecològica redueix significativament els problemes mediambientals com la contaminació de les aigües per nitrats, redueix l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, actua sobre la pèrdua de la biodiversitat i evita l’erosió del sòl.

La producció agrària ecològica representa, doncs, un camí cap al desenvolupament sostenible.

El producte ecològic de temporada i local és el que mostra tot el seu potencial en relació al benefici mediambiental. 

Respecte pel medi ambient 

Elevada qualitat mediambiental

La ramaderia ecològica s’ha d’adaptar a les necessitats pròpies de cada espècie, prestant especial atenció a les condicions dels allotjaments, garantint l’accés a les pastures a l’aire lliure i no forçant els ritmes de creixement dels animals. 

La salut dels animals es basa en la prevenció de malalties, l’ús de teràpies naturals i la restricció en l’ús d’antibiòtics. 

Benestar animal

Aliments segurs 

Seguretat alimentària 
 

Compliment de totes les normatives de seguretat alimentària obligatòries i comunes a tots els aliments.

Aliments segurs 

      Qualitat certificada 

Mites i realitats 

Els productes ecològics són massa cars! 

En el cost dels aliments es veu reflectida la seva forma d’obtenció i sobretot la seva elevada qualitat:

Mites i realitats 

Consumir ecològics és una moda. 

Les modes són processos que no tenen continuïtat, mentre que el consum d’aliments ecològics és una tendència que va en augment. El consum d’aquests aliments significa una aposta per uns valors permanents.

Mites i realitats 

Els productes ecològics no estan controlats 

Tots els productes alimentaris passen un mateix nivell de control, inclosos els ecològics. A més a més, els productes ecològics, pel fet de ser productes de qualitat certificada, estan obligats a rebre una sèrie de controls addicionals més exigents.

Mites i realitats 

La producció ecològica no pot alimentar al món 

La fam que hi ha al món no és un problema de producció d’aliments, sinó de distribució de riquesa.

Una dieta basada en una elevada ingesta de carn produeix problemes de salut i utilitza una superfície de producció desmesurada.

La producció ecològica produeix amb més eficiència energètica, menys consum d’aigua i menys gasos d’efecte hivernacle, però necessita més terra. Malgrat tot, aquest últim aspecte negatiu podria quedar compensat per la recerca i l’experimentació.

Com reconèixer un aliment ecològic? 

Moltes gràcies! 

www.gencat.cat/dar/pae